Σ.Κ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ